Poland 2018-06-02T17:27:31+00:00

POLAND : KONGRES NOWEJ PRAWICY

Kongres Nowej Prawicy jest polską partią polityczną o wyraźnie liberalnym (w sferze gospodarczej) i konserwatywnym (w sferze zasad i wartości) charakterze. Partia powstała jesienią roku 2010. Jako jedyna z polskich partii unio-sceptycznych, Kongres uzyskał poparcie społeczne pozwalające wprowadzić do Parlamentu Europejskiego czterech posłów. Partia konsekwentnie opowiada się za wystąpieniem Polski z takiej Unii Europejskiej, w jaką obecnie się Ona przekształciła i powrotem do „Europy państw narodowych” – pokojowej współpracy suwerennych państw.

Członkowie KNP wyrażają przekonanie, że dobrobyt Polski i polskich rodzin powinien być budowany w oparciu o wiarę w wartości i zasady przekazane nam w tradycji, poszanowanie indywidualnej wolności, zasadę osobistej odpowiedzialności za czyny, szacunek dla prawa, ochronę prywatnej własności oraz zasadę ograniczonego rządu i dużego udziału lokalnych reprezentacji w sprawowaniu władzy.

Członkowie KNP uważają, że każdy człowiek wyposażony jest w pewne niezbywalne prawa, wśród których są: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności i prawo do realizacji własnych celów – o ile nie narusza to praw i wolności innych. Obowiązkiem władzy jest zagwarantowanie obywatelom naturalnych praw.

Website
X